Helppoa elämää ilman Kristusta

Jeesus julisti todella vahvaa ja haastavaa sanomaa. Useissa kohdin Hän laittoi opetuslapsensa valinnan eteen, jossa toisaalta kysyttiin heidän uskollisuuttaan Jeesusta kohtaa ja toisaalta tehtiin selväksi mitä Jeesuksen hylkääminen tarkoittaa. Jeesus puhui muutenkin paljon helvetistä.

Matt. 7:13-14

Yksi tällainen lyhyt toteamus on Jeesuksen sanat laveasta ja kapeasta tiestä, ahtaasta portista. Jeesus tunnustaa, että Hänen seuraajansa joutuvat ahtaalle monessa kohtaa, kun ajatellaan ihan tavallista elämää. Kristitty luopuu tyypillisistä mielihaluistaan sen takia, että haluaa ennen muuta seurata Jeesusta.

Aika usein ajattelemme, että emme ole ihmisinä sen kummempia, kuin toisetkaan. Tämä ei pidä paikkaansa. Mikäli olisi samanlaisia, kuin kaikki muuta, mihin silloin tarvittaisiin Jeesusta tai varsinkaan seurakuntaa. Uskovat ovat erilaisia, miksi muuten meitä vainottaisiin tai laitettaisiin muutenkaan ahtaalle. Mikä on sen uskon arvo, jos se ei muuta ja jalosta meitä. Tässä mielessä tie on kaita.

Sen lisäksi, että tämä tie on kaita, myös portti tämän tien päässä on ahdas. Tämä tulee meille ilmi siinä, kuinka loppujen lopuksi meille on aika vaikeaa lähteä tälle tielle. Me seisomme tämän ahtaan portin edessä ja mietimme sen hintaa, jos lähdemme seuraamaan Jeesusta. Hinta on toisinaan todella kova. Toiset maksavat siitä jopa hengellään. Olisinko minä siihen valmis, en tiedä, en koskaan ole tosiasiassa joutunut sellaiseen tilanteeseen. Rukoilen vain sitä, että olisin valmis kantamaan samaa häväistystä uskostani, kuin Kristuskin kantoi. Paljon sanottu, mutta totta joka sana.

Jeesus puhui ristin kantamisesta. Jälleen aika kova vaatimus Hänen seuraajalleen. Miten ihmeessä jaksamme kantaa sellaista taakkaa päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen. Emme ainakaan yksin. Meillä on seurakunta, Jeesuksen rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, jotta voisimme kestää läpi kaiken kivun, tuska ja ahdistuksen Jeesuksen luo. Lopulta meitä odottaa palkinto Isän luona, kun olemme olleet uskolliset loppuun saakka.

Haluan rohkaista meitä. Siitä huolimatta, että pilkka ja kaikenlainen arvostelu tekee kipeää meillekin täällä kotisuomessa, me voimme saada voimaa siitä todellisuudesta, että kärsimme pilkkaa Kristuksen tähden. Meidän ei siis tule välttää pilkkaa tai suoraa vainoakaan, vaan seurata leppymättömällä ahkeruudella Jeesusta.